Добре дошли в нашия магазин!
Валута: BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Език: BG

Количка

0 артикула
Валута: BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Език: BG
 • ПРОДУКТОВО МЕНЮ

Всички пратки с наложен платеж се изпращат с услугата Пощенски паричен превод ! Услугата е маркирана със знака Х в товарителницата на куриера като "п.превод" и разписката за пощенския превод издадена от куриерската фирма играе ролята на касов бон. В случай на издаване на фактура, тя ще бъде изпратена вътре в пратката, като за нейното осчетоводяване потребителя трябва задължително да изиска от куриера разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж и да я прикрепи към фактурата !

 

При получаване на стоката ПАЗЕТЕ РАЗПИСКАТА ЗА ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД. Тя заменя касовия бон към фактурата!!!

Политика за защита на личните данни

 • СОНИМА 2М ЕООД,като собственик на онлайн магазин „Екзотика и здраве”, може да събира Ваши лични данни?

 • Когато контактувате с нас/с наши служители, чрез публична информация за нас и/или чрез  информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни. 
 • Когато се регистрирате на нашия сайт с цел използване на онлайн магазин.
 • Когато се регистрирате на нашия сайт – например за получаване на новини.

 • Защо СОНИМА 2М ЕООД обработва ваши лични данни?

СОНИМА 2М ЕООД може да обработва Ваши лични данни по различни причини, в зависимост от взаимоотношение помежду ни и на базата на съответно приложими правни основания по законите за поверителност, като: законни бизнес цели на СОНИМА 2М ЕООД, за сключване и/или за изпълнение на сключен с Вас договор, за спазване на правни задължения от страна на СОНИМА 2М ЕООД, както и с Ваше свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни при желание за поръчка от нашия електронен магазин „Екзотика и здраве”.

Правни основания

Дейности, действия, интереси

 • Законни бизнес цели на СОНИМА 2М ЕООД
 • Стопанска дейност на СОНИМА 2М ЕООД;
 • Защита на собствеността и интересите на СОНИМА 2М ЕООД
 • Сключване и/или за изпълнение на договор
 • Законосъобразно възникване, осъществяване и прекратяване на трудови и граждански правоотношения;
 • Гарантиране спазването на процедурите за здраве и безопасност
 • Спазване на правни задължения
 • Изпълнение на задължения на СОНИМА 2М ЕООД по действащото трудово, гражданско, данъчно, осигурително и друго законодателство;
 • Гарантиране на условия за безопасност и сигурност на своите служители и имущество
 • Предотвратяване и/или разследване на инциденти, нарушения и престъпни посегателства; 
 • Ваше съгласие
 • За да се регистрирате на нашия сайт;
 • За да отговорим на Ваше искане за упражняване на право
 • За доставка и/или приемане на стоки/услуги за предоставянето свързаното клиентско обслужване

 • Какви видове лични данни обработва СОНИМА 2М ЕООД

В зависимост от конкретната цел, СОНИМА 2М ЕООД може да обработва различни набори данни:

 • Данни за връзка с Вас (имена, адрес, телефон, e-mail,IP адрес) – при кореспонденция, договор, използване на онлайн-магазин за да Ви доставим избраните продукти. 
 • При издаване на фактура,при желание от Ваша страна:Име на фирма,ЕИК,№ по ЗДДС,МОЛ,седалище.

 • За какви срокове се пазят/обработват Ваши лични данни?

Пазим лична информация за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана. Критериите за определяне на сроковете, са в зависимост от:

 • Целта на събраните данни и изпълнението на тази цел. 
 • Основанието за събиране на данните (например в случай на дадено съгласие, можете да го оттеглите по всяко време). 

Има случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила – сроковете могат да бъдат по – къси или по – дълги. Така например:

 • Личните данни по Регистър „ПЕРСОНАЛ“, се съхраняват в определени от действащата нормативна уредба различни задължителни срокове – от 3 до 50 години за различни видове документи.
 • За целите на счетоводството и за данъчни цели срокът е 10 години /3650дена/.
 • За всички останали случаи срокът е 6 години /2190 дена/ от последната поръчка/регистриране в сайта ни.

 • Как можете да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните?

Ако сте направили регистрация в нашият сайт „Екзотика и здраве”,може да влезете в профила си с Вашата парола и да се информирате какви Ваши данни се съхраняват и да ги коригирате или да ги заличите/анонимизирате/.

На всяка страница в нашият електронен магазин има лента с два линка – от единият може да се запознаете с нашата политика за защита на личните данни,а от другият/бутон „моите лични данни”/ може да заличите всички Ваши данни от нашата база данни.Ще бъдат запазени само № на поръчка,дата,сума и кои артикули са поръчани за счетоводни и данъчни цели.

Ако нямате регистрация в нашия сайт,но сте направили поръчка от него,за да заявите желание за достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните, свържете се с нашия служител по поверителност на лични данни на e-mail адрес: office@ekzotikaizdrave.com. 

 • Кой може да има достъп до Ваши лични данни?

Достъпите до обработвани лични данни, са строго регламентирани от вътрешните правила на СОНИМА 2М ЕООД, в зависимост от целите, за които се извършва обработването. Такива достъпи могат да имат:

 • Самите субекти на лични данни – до своите данни;
 • Оторизирани служители на СОНИМА 2М ЕООД, на основата на принципа „need to know”, според определени роли и длъжностни задължения;
 • Фирми извършващи куриерски услуги /Спиди,Еконт и т.н./,с които работим,за да може да доставим желаните от Вас продукти до Ваш адрес или до офис на куриерската фирма.
 • Фирмата Мирчев Идеас ЕООД,предоставяща ни хостинг услугата и платформата Seliton,на която е базиран нашия онлайн магазин „Екзотика и здраве”.
 • Счетоводна къща Ностро ЕООД,която ни обслужва счетоводно и на която предоставяме данните от издадените от нас фактури.
 • Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП и др.).

 • Как можете да упражните правото за преносимост на обработвани от нас Ваши лични данни ?

Вие имате законово право, да получите личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия. 

Можете да се свържете се с нашия служител по поверителност на лични данни на e-mail адрес: office@ekzotikaizdrave.com.

или с писмо на нашия адрес: гр. София; ПК1113 район Слатина, ул. Лидице, №  14, ет.4, ап.18.


 • Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни

В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:

 • криптиране на личните данни;
 • мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;
 • мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;
 • редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на обработването.

 • Как можете да подадете жалба?

 • За България, компетентен орган е Комисията за защита на лични данни:

Бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525; 

e-mail: kzld@cpdp.bg  Website: http://www.cpdp.bg/ 

 • Как можете да се свържете с нашия служител по поверителност на лични данни?

e-mail адрес:office@ekzotikaizdrave.com, или на нашия адрес.

 • Кои сме ние и как да ни намерите?


СОНИМА 2М ЕООД , EИК 202945534

Седалище и адрес на управление: гр. София; ПК1113 район Слатина, ул. Лидице, №  14, ет.4, ап.18.

Физически магазин „Екзотика и здраве”:гр.София;жк Младост 1А,бл.550